Google Partner

"Lyödään viisaat
päämme yhteen"

Google Professional Lassi Markkanen


Ota yhteyttä

Sivuston käytettävyys ja kehitysraportti

Testaamme sivuston käytettävyyden ja etsimme mahdolliset ongelmakohdat. Vertaamme sivustoa kilpailijoiden sivustoihin ja kerromme mitkä seikat ovat muita paremmin ja huonommin. Saatte selkokielisen ohjeistuksen sivuston käytettävyyden parantamiseksi. Kerromme myös strategisia ideoita ja vinkkejä palvelun käytettävyyden tehostamiseksi.

TestiryhmätOta yhteyttä 

Tomi Rantanen 044 3677 990

Tarvittaessa järjestämme käyttäjäryhmän suorittamaan erilaisia toimenpiteitä sivulla. Esimerkiksi pyydämme testiryhmään kuuluvia etsimään kirjaston aukioloajat tai vapaiden tonttien hintoja kunnan sivuilta. Testiryhmään kuuluvat kirjaavat havaintonsa ja erilaisten kysymysten avulla selvitetään sivuston käytettävyystaso. Keräämme myös ehdotuksia sivuston kehitykseen.

Normaali ryhmän koko on 5-20 testaajaa.